Smaller Default Larger

داوران

اسامی اعضای هیئت داوران پس از توافقات لازم، به زودی اعلام خواهد شد!
همراهان گرامی مستحضر باشید، ترکیب داوران از مجموعه داوران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و پنج داور (تولیدکننده، توزیع کننده، روانشناس، جامعه شناس و طراح) تشکیل خواهد شد. 
خبر ویژه اینکه رویداد ایده‌آزاد اسباب بازی، داور کودک خواهد داشت!
در صورت شکل گیری بخش‌های ویژه، داوران اختصاصی برای این قسمت نیز درنظر گرفته خواهد شد.