تاریخ‌های مهم سومین رویداد ملی اسباب‌بازی به شرح زیر است:

جلسه توجیهی رویداد در اسفند ماه به علت شرایط پیش آمده لغو گردید!
«زمان بندی دقیق مراحل مختلف رویداد ایده آزاد متعاقباض اعلام خواهد شد»

15 بهمن ماه تا 25 اسفندماه 1398 : پیش‌ثبت‌نام اولیه ایده‌پردازها
دوم اردیبهشت 1399 : جلسه توجیهی ایده‌پردازان برای تبیین صورت‌مسئله‌های سومین رویداد ملی ایده‌آزاد
اردیبهشت ماه 1399: بازه زمانی بارگزاری ایده‌ها (آغاز به کار سامانه ثبت ایده)
هفته اول خرداد ماه 1399 : اعلام 40 ایده‌پرداز منتخب
5 خرداد ماه تا 25 خرداد ماه 1399 : دوره‌های آموزشی و مشاوره برای ایده‌پردازان منتخب
25 خرداد ماه 1399: اعلام 20 ایده منتخب برای رونمایی و بازی‌آزمایی روز رویداد
25 خرداد ماه تا 30 خرداد ماه 1399 : بازه زمانی نمونه‌سازی برای بازی‌آزمایی
30 خرداد ماه 1399: اعلام ده ایده منتخب برای ارائه در روز رویداد (ده دیگر ضمن نمونه‌سازی در بازی‌آزمایی روز رویداد ارائه خواهند شد).