تاریخ‌های مهم

تاریخ‌های مهم چهارمین رویداد ملی اسباب‌بازی به شرح زیر است:


«زمان بندی‌های اعلام شده حدودی هستند!»

23 اسفندماه 1399 : شروع ثبت‌نام و بارگزاری ایده‌ها
اول اردیبهشت ماه 1400 : پایان مهلت ثبت‌نام و بارگزاری اولیه ایده‌ها
19 اردیبهشت ماه 1400 : اعلام ایده‌های منتخب
23 اردیبهشت ماه 1400 : جلسه توجیهی ایده‌پردازان و شروع فرایند منتورینگ
15 تیر ماه 1400 : برگزاری روز رویداد

March 13- 2021: Start registering and uploading ideas
Late April- 2021: Deadline for registration and uploading ideas
May 9- 2021: Announcement of selected ideas
May 13- 2021: start of the mentoring process
July 6- 2021: Final presentation event