اسامی منتور‌های سومین رویداد ملی ایده آزاد

آیدین مهدیزاده تهرانی
دکترای علوم‌تربیتی، برنامه‌ریزی درسی – آموزشی
کارشناس ارشد طراحی‌صنعتی
طراح و توسعه دهنده اسباب‌بازی
منتور سه دوره ایده آزاد اسباب‌بازی و داور دو دوره بخش رقابتی جشنواره ملی اسباب‌بازی ایران
مدرس بیش از سی دوره استارت آپ‌ویکند و ایده‌بازار

شادی عظیمی
دانشجوی دکتری علوم‌تربیتی، برنامه درسی –آموزشی
کارشناس طراحی صنعتی
پژوهشگر و سردبیر فصلنامه تخصصی هنر و طراحی‌صنعتی چهارباغ
منتور سه دوره ایده آزاد اسباب‌بازی و عضو هیئت انتخاب دو دوره بخش رقابتی جشنواره ملی اسباب‌بازی
مدرس دوره‌های راه‌اندازی کسب و کار و تفکر استراتژیک

عماد ارغند
کارشناس ارشد طراحی‌صنعتی
طراح و توسعه دهنده اسباب‌بازی
پایهگذار موسسه پیرامون، خانه طراحی ایده
منتور دو دوره ایده آزاد اسباب بازی و طراح منتخب مرحله نهایی اولین رویداد ملی ایده آزاد کانون

صمدخطیبی
کارشناس ارشد طراحی‌صنعتی با گرایش طراحی تعاملی
پژوهشگر طراحی
طراح، توسعه دهنده و تولیدکننده اسباب‌بازی
منتور دو دوره رویداد ملی ایده آزاد اسباب بازی و عضو هیئت انتخاب بخش رقابتی جشنواره ملی اسباب‌بازی
مدرس دوره‌های طراحی خدمات، طراحی تعاملی و طراحی تجربه کاربر

شایان فروزنده دل
کارشناس ارشد شیمی فیزیک
مدیر عامل و موسس شرکت آموزشی-پژوهشی اندیشه آفرینان شریف
پژوهشگر، طراح و تولیدکننده اسباب‌بازی و ابزارهای آموزشی
مشاور دبیر دو دوره جشنواره ملی اسباب‌بازی

فرزانه بابائی
کارشناس ارشد عروسک‌سازی و طراحی اسباب‌بازی
کارشناس نقاشی
طراح و کارشناس باسابقه مرکز سرگرمی‌های سازنده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
منتور دو دوره رویداد ملی ایده آزاد اسباب بازی و عضو هیئت انتخاب بخش رقابتی جشنواره ملی اسباب بازی

علی شیرکرمی
دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی
طراح و توسعه دهنده اسباب‌بازی
برگزارکننده و مدیر اجرایی دوره‌های آموزشی مهارت‌های نرم کارآفرینی سازمان دانشگاهیان ایران