داوران در بخش نهایی رویداد ملی ایده‌آزاد اسباب‌بازی ترکیبی از چهارگروه خواهند بود:

– کارشناسان و صاحب‌نظران شورای نظارت بر اسباب‌بازی و اداره کل سرگرمی‌های سازنده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
– منتخب حامیان، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران حوزه فرهنگ و اسباب‌بازی
– منتورهای سومین رویداد ملی ایده‌آزاد اسباب‌بازی کانون
– داوران کودک و نوجوان در دو گروه سنی
– اسامی این عزیزان متعاقبا اعلام خواهد شد.