دوره‌های آموزشی سومین رویداد ملی ایده‌آزاد بدین شرح است:
برای ایده‌پردازان منتخب سومین رویداد ملی ایده آزاد اسباب‌بازی به مدت یک ماه در مرکزآفرینش‌های فرهنگی هنری کانون در خیابان حجاب تهران آموزش‌هایی در نظر گرفته شده است.
این دوره از پایان فروردین ماه 1399 آغاز و تا بیست و پنجم اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت. در این دوره، ایده‌پردازان و طراحان، فرایند تکمیل ایده و مراحل بازی‌آزمایی طرح‌های خود را زیرنظر مربیان و تولیدکنندگان اسباب‌بازی ومشاوران رویداد ایده‌آزاد طی خواهند کرد.
این دورۀ آموزشی در چهار سرفصل مالکیت فکری، نگارش طرح کسب وکار تجاری، ارائه شفاهی و ارائه تصویری برای برگزیدگان مرحلۀ اول گزینش ایده‌ها نیز برگزار خواهد شد.
در پایان دوره آموزشی یک ارائه خلاصه از شرکت‌کنندگان دریافت خواهد شد که مبنای انتخاب، بیست ایده برتر مرحله بعد خواهد بود.
کارگاه‌های آموزشی رویداد ملی ایده‌آزاد ویژه ایده‌پردازان منتخب در اردیبهشت ماه سال 1399 در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان برگزار خواهد شد.
در پایان، بیست ایده منتخب برای ارائه در روز رویداد، 10 ایده صرفاً در فضای بازی‌آزمایی رویداد و 10ایده دیگر به‌صورت شفاهی در حضور تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران انتخاب خواهد شد.