سؤالات متداول

رویداد ایده‌آزاد چیست؟

رویداد ایده‌آزاد اسباب‌بازی به‌منظور گردهمایی طراحان، تولیدکنندگان، دست‌اندکاران، صاحب‌نظران و علاقه‌مندان این حوزۀ اقتصادی- فرهنگی در بهار سال 1400 برگزار خواهد شد. رویداد ایده‌آزاد بهانه‌ای است تا طراحان و ایده‌پردازان عرصۀ اسباب‌بازی بتوانند در یک تعامل سازنده، بستر رشد و پویایی صنعت اسباب‌بازی را بیش از پیش در کشور عزیزمان ایران، فراهم کنند و برای بالندگی این صنعت فرهنگی بزرگ در ایران گام‌های امیدبخشی بردارند.

What is Ideaazad about?

The Ideaazad event will be held in the spring of 2021 to bring together the designers, manufacturers, craftsmen, experts, and enthusiasts of this economic-cultural field. The Ideaazad event is a chance for toy designers and ideators to provide a platform for the growth and dynamism of the toy industry in our beloved country, Iran, in a constructive interaction, and to take promising steps for the growth of this great cultural industry in Iran.

صورت مسئلۀ ایده‌آزاد اسباب‌بازی چیست؟

در هر دوره از ایده‌آزاد یک صورت مسئله اصلی و چند صورت‌مسئله فرعی مطرح است که برای ایده‌پردازان طرح می‌شود و ایشان در راستای پاسخ به این صورت‌مسئله ایده‌های خود را به رویداد ارسال می‌کنند. صورت مسئلۀ این دوره به شرح زیر است:

«چگونه می‌توان با سقف پنجاه میلیون تومان سرمایه اولیه در صنعت اسباب‌بازی، محصولی تولید کرد که ضمن توجه ویژه به مقوله فرهنگ و پیشینۀ فرهنگی ایران، بتواند پس از گذشت 18 ماه از تولید، با توجه به شرایط اقتصادی کشور، دست‌کم پنج‌هزارعدد از آن به فروش برسد یا گردشی معادل 300 میلیون تومان ایجاد کند (تذکر! در سرمایه اولیه، سرمایه درگردش را محاسبه نکنید)».

صورت‌مسئله‌های تخصصی‌تر که توسط حامیان اعلام خواهد شد متعاقباً به اطلاع طراحان خواهد رسید.

What is Ideaazad event brief?

In each period of Ideaazad, there is a form of the main brief and several forms of sub-briefs that are presented to the ideators and they send their ideas to the event in order to answer these forms. The problem statement of this course is as follows:

“How can a design or idea be produced with a max of fifty million tomans of initial capital in the toy industry that, while paying special attention to the cultural background of Iran, can after 18 months of production sell at least fifty thousand units, according to the country’s economic conditions.
“It will reach sales or create a turnover equal to 300 million Tomans
(Note! In the initial capital, do not calculate the working capital)”.

چرا باید در رویداد ایده‌آزاد شرکت کنم؟

ایده‌آزاد رویدادی است فرهنگی-ترویجی که می‌تواند برای ایده‌پردازان جنبه اقتصادی داشته باشد. بنابراین شرکت در رویداد ایده‌آزاد برای طراحان و ایده‌پردازان علاوه بر اینکه می‌تواند باعث شناسایی و شناساندن فرصت‌های شغلی و ارتباطی بسیار مفید باشد، می‌تواند در صورت برتری ایده‌ها به فرصتی اقتصادی تبدیل شود که در وهله اول به صورت دریافت جایزه و کمک هزینه تولید و در ادامه جذب سرمایه از سوی تولیدکنندگان و دست‌اندرکاران این صنعت باشد.

Why should I attend the Ideaazad event?

Ideaazad is a cultural-promotional event that can have an economic dimension for designers and ideators. Therefore, participating in the Ideaazad event provides a community of active people in the field of toys and games. Also, the best-developed ideas will receive production grants and then Attract capital from manufacturers and entrepreneurs in this industry.

ایده چیست؟

ایده یا به‌عبارت فارسی «انگاره» در حقیقت یک طرح ذهنی است. شاید بتوان ایده‌پردازی را اولین گام برای حل یک مشکل یا برآورده‌کردن یک نیاز دانست. به‌عبارت دیگر ایده، ساده‌ترین راه‌حلی است که آدمی برای حل یک مسأله یا نیاز، به آن فکر می‌کند. به بیان دیگر، ایده مبتنی بر تفکری است که به این سئوالات پاسخ دهد: چه کنیم؟ چرا؟ چگونه؟ برای چه کسانی؟ پیش‌نیازها چیست؟ در یک تعریف ساده، هرآنچه برای حل یک مسئله، به ذهن می‌رسد را ایده می‌گویند، صرف نظر از این‌که به چه میزان عملی، کاربردی و یا منطقی باشد.
انگاره، فکر یا پیشنهاد جدید و باارزشی است که هنوز تبدیل به محصول و یا کسب و کار نشده است.

What is an idea?

An idea is actually a mental design. Ideation may be the first step in solving a problem or meeting a need. In other words, an idea is the simplest solution that a person can think of to solve a problem or need. In other words, the idea is based on thinking about the answers to these questions: What should we do? Why? How? For whom? What are the prerequisites? In a simple definition, everything that comes to mind to solve a problem is called an idea, no matter how practical, practical or logical.

ایده‌آزاد برای پرورش ایده ای که دارم و تبدیل آن به یک کسب و کار سودآور چه امکاناتی در اختیارم قرار می‌دهد؟

ایده‌آزاد فرصتی برای شما فراهم می‌آورد تا انگاره‌های خود را پرورش دهید و به جمع ایده‌های برتر برسید. سپس در کلاس‌های آموزشی که برایتان در نظر گرفته‌ایم به‌صورت رایگان شرکت کنید تا بتوانید ایده‌تان را بهتر ارائه کنید و داوران و سرمایه‌گذاران را مجاب کنید که ایده شما ایده برتر است. ما برایتان سرمایه‌گذار و مشاور پیدا می‌کنیم تا با کمک حامیان رویداد ایده‌تان را به یک کسب و کار دانش بنیان و درآمدزا تبدیل کنید.

What does Ideaazad offer me to develop my idea and turn it into a profitable business?

Ideaazad provides an opportunity for you to develop your ideas and come up with a collection of top ideas. Then attend the training classes that we have for you for free so that you can better present your idea and convince the judges and investors that your idea worth giving it a shot! We will find you an investor and consultant to turn your idea into a knowledge-based and lucrative business with the help of event sponsors.

چه ایده‌هایی می‌توانند در ایده‌آزاد اسباب‌بازی شرکت کنند؟

تمام ایده‌هایی که به کارآفرینی در حوزۀ اسباب‌بازی مرتبط می‌شوند می‌توانند در این رویداد شرکت کنند. اما برای بازی‌ها (که مستقل از اسباب‌بازی‌ها هستند) جایگاهی درنظر گرفته نشده است.

What kind of ideas can participate in the Ideaazad?

All ideas related to entrepreneurship in the field of toys can participate in this event. But there is no place for digital games in this event.

چه ایده‌هایی شانس بیشتری برای برگزیده‌شدن دارند؟

برگزیده‌شدن یا نشدن یک ایده در مرحله اول، تا زمان اعلام نتایج بررسی ایده‌های ارسالی توسط کمیته علمی، مشخص نیست. با این حال با توجه به صورت مسئله مطرح شده در ایده‌آزاد اسباب بازی، ایده‌هایی که دارای شرایط زیر باشند شانس بیشتری دارند:

– نوآورانه و قابل اجرا باشند.
– جنبه های فرهنگی و آموزشی بیشتری را پوشش دهند.
– دارای یک طرح تجاری کسب و کار اولیه باشند. یعنی به صورت مختصر روش کلی تجاری سازی ایده مطرح شده باشد.

What ideas are more likely to be selected?

Given the issue raised in the Ideaazad event, ideas that have the following conditions are more likely to get selected:
– Be innovative and viable
– Cover more cultural and educational aspects
– Have a basic business plan. That is, the general method of commercializing the idea is briefly presented.

وضعیت مالکیت معنوی ایده‌ها در این رویداد چگونه است؟

مالکیت معنوی برای ایده‌های اولیه و خام تعریف نمی‌شود. مطابق قوانین ثبت اختراع و طرح کشوری و جهانی، یک ایده برای ثبت باید به طرح قابل اجرا، اختراع یا محصول قابل ارائه تبدیل شود. ایده‌آزاد اطلاعات و آموزش لازم برای تبدیل ایده‌های شما به طرح‌های قابل اجرا و محصول قابل ثبت را در کنار یک فضای امن و سریع جهت عملی شدن ایده‌های شما فراهم می‌آورد. این مجموعه برنامه‌های ایده‌آزاد، بهترین راه برای حفظ مالکیت معنوی ایده‌های شما را در عمل ارائه می‌کند و در ضمن برگزاری یک دوره آموزشی ثبت ایده و مالکیت فکری ایده‌های منتخب را در طی مراحل ثبت در شورای نظارت بر اسباب‌بازی حمایت خواهد کرد.

رویداد ایده‌آزاد از آنجا که در ادبیات ثبت طرح‌های صنعتی، به نوعی افشاء محسوب می‌شود، بر این نکته تأکید دارد که همگی طرح‌ها و ایده‌ها پیش از ارائه در روز رویداد مراحل ثبت را گذرانده باشند.

What is the intellectual property status of the ideas at this event?

Intellectual property is not defined in terms of raw ideas. According to national and international design patent laws, an idea for registration must be converted into a workable design, invention or product. Ideaazad provides the information and training you need to turn your ideas into workable designs and a recordable product, along with a secure and fast-paced environment for your ideas to be implemented. This set of Ideaazad programs will provide the best way to maintain the intellectual property of your ideas in practice, and will support the idea and intellectual property of selected ideas during the registration process with the Toy Supervisory Council.
Since Ideaazad is considered as a kind of disclosure in the industrial design registration literature, it emphasizes that all designs and ideas have gone through the registration process before being presented on the day of the event.

در صورتیکه ایدۀ من ثبت نشده باشد، آیا می‌توانم آنرا به ایده آزاد ارسال کنم؟

برای طی مراحل اولیه نیازی نیست ایده ثبت شده باشد. اما همانطور که می‌دانید ثبت ایده‌ها در شورای نظارت بر اسباب‌بازی دلیلی بر کیفیت طرح‌ها است؛ بنابراین این موضوع می‌تواند یک امتیاز برای شما محسوب شود اما در صورتیکه ایده شما ثبت نشده باشد و در صورتیکه جزء منتخبین رویداد باشد، می‌توانید آنرا پیش از روز رویداد با حمایت ایده‌آزاد ثبت کنید.

If my idea is not registered yet, can I submit it to a Ideaazad ?

your idea does not need to be registered for the initial steps. But as you know, the registration of ideas in the Toy Supervisory Council is a proof of the quality of the designs; So this can be a point for you, but if your idea is not registered and if it makes it to the selected top ideas, you can register it before the day of the event with the support of Ideaazad.

ایده‌‍‌های منتخب چگونه مورد تقدیر قرار می‌گیرند؟

ایده‌آزاد محل ارائه ایده ها و طرح ها است و چه تقدیر و جایزه‌ای بهتر از این که یک ایده مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار بگیرد و به سمت تولید قدم بردارد. در این دوره از ایده‌آزاد ایده های منتخب شانس این را خواهند داشت که طی یک تفاهم نامه مابین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و طراح، فرایند تولید را در مرکز سرگرمی سازنده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان شروع کنند.
ایده های برتر در صورتیکه ثبت نشده باشند به صورت رایگان در شورای نظارت بر اسباب بازی ثبت خواهند شد.
40 ایده پرداز منتخب به صورت رایگان در دوره های آموزشی شرکت خواهند کرد.

How are selected ideas valued?

Ideaazad is a place to present ideas and plans, and what better reward than an idea to be noticed by investors and move towards production phase. The selected ideas will have the chance to start the production process in the constructive entertainment center of the Children and Adolescents Intellectual Development Center through a memorandum of understanding between the Children and Adolescents Intellectual Development Center and the designer.
Top ideas will be submitted to the Toy Supervisory Board for free.