پیشرفت جوامع بشری وابسته به توسعه توانایی‌های شناختی است

امروزه توسعه جوامع بشری وابسته به توسعه توانایی‌های شناختی در جامعه است. بازی نیز یکی از مهم‌ترین این توانایی‌ها و مهارت‌ها است که بخشی از جامعه ما به‌عنوان امری حاشیه‌ای و بیهوده به آن نگاه می‌کند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، محمود تلخابی استاد راهنمای چهارمین رویداد ملی ایده‌آزاد اسباب‌بازی کانون پرورش فکری و نماینده ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی، در پنجمین کارگاه مجازی این رویداد با بیان این مطلب افزود: والدین کودک را به عنوان چیزی که باید تغییرش بدهند در نظر نگیرند. کودک برای والدین خود فرصتی را فراهم می‌کند که بزرگسالان دوباره کودکی را تجربه کنند.
او در ادامه خاطرنشان کرد: به یاد داشته باشیم که ما برای مهندسی کردن دوران کودکی فرزندان‌مان به دنیا نیامده‌ایم. باید ارزش‌ها و ساحت کودکانه زیستن را درک کنیم و به دوران کودکی بازگردیم.
متن کامل خبر…