برترین ایده‌های اسباب‌بازی ارائه شد

برترین‌های چهارمین رویداد ملی «ایده‌آزاد» اسباب‌بازی روز ۲۱ مهر ۱۴۰۰ در حالی معرفی شدند که دبیر این رویداد خبر از همکاری‌های چند جانبه برای افزایش کمی و کیفی در تولیدات این حوزه داد.

به گزارش اداره‌کل روابط‌ عمومی و امو ربین‌الملل کانون، آیدین مهدی‌زاده دبیر این رویداد با ذکر این نکته که دبیرخانه رویداد در این دوره آثاری از ۲۸ استان را دریافت و بررسی کرده، سخنان خود را این‌چنین آغاز کرد: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرگز در مقام تولیدکننده متکثر فعالیت نکرده و هدف خود را جریان‌سازی دانسته و می‌داند. کانون همواره نقش حامی را بازی کرده است. این رویکرد در حوزه سرگرمی نیز ادامه داشته است. آنچه که در قالب رویداد ایده آزاد نیز مطرح و پیگیری می‌شود همین جریان‌سازی است.

وی ادامه داد: بر این باوریم که در پی این جریان، ایده‌های فرهنگی‌بومی سبب توجه بیشتر مخاطبان به باورهای سنتی و احیای فرهنگ فولکلور خواهد شد.

وی در این نشست صمیمانه که با ارائه ۱۲ طرح راه‌یافته به دور پایانی همراه بود همکاری ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی با این رویداد را نکته‌ای قابل تامل دانست و گفت: با این همکاری گروه‌های اعتبارسنجی به بررسی ایده‌ها و بازی‌ها خواهند پرداخت و با انجام کار پژوهشی دانشگاهی امکان دریافت برچسب مهارتی شناختی برای بازی‌ها فراهم خواهد آمد.
متن کامل خبر